КУРС «СЕСТРИНСКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ»


Курс I категорије «Сестринске интервенције у служби за здравствену заштиту одраслих», одржан је у амфитеатру Дома здравља Ниш 11.5.2012. године.
Предавачи су вмс Данијела Нешић ,Соња Митић,Мирјана Спасић,Јасмина Јовановић,Сузана Ђорђевић,Горан Јовановић и Драгана Вељковић

Курс је акредитован под редним бројем: Д – 1 – 291/12 ,а медицинским сестрама и здравственим техничарима је донео шест бодова за 2012. годину. Теме су биле изузетно занимљиве, јасне, лепо презентоване, везане за новине у сестринској пракси и проблеме са којима се срећу медицинске сестре у амбулантама опште медицине свакодневно.
Курсу је присуствовало око 250 медицинских сестара  из Дома здравља Ниш и других установа из окружења:Дом здравља Сврљиг,Дом здравља Дољевац и други..