Насиље у породици-улога изабраног лекара

Дана 17.04.2012.године у 13 часова у амфитеатру Дома здравља одржан је стручни састанак намењен лекарима са темом   „Насиље у породици-улога изабраног лекара“. Предавач, координатор тима у Дому здравља Ниш за примену протокола за поступање и заштиту жена изложених насиљу, др Луција Христов Митић упознала је све присутне ,лекаре Дома здравља Ниш и других здравствених институција са овим протоколом и са задацима здравствених радника и сарадника. На најбољи могући начин истакла је улогу како лекара, тако и сестара и осталих здравствених радника и сарадника у откривању, помоћи и решавању овог проблема.