КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ КОЈА СЕ БАВЕ СПОРТОМ

Сва деца имају природну потребу да се крећу, играју и учествују у такмичењима. Кроз игру и такмичења стичу навике да се баве спортом, а спорт им омогућава да очувају своје здравље и обезбеде правилан раст и развој.

Један од проблема у свакодневном раду педијатра је и обавеза да напише мишљење о томе да ли дете може безбедно да се бави неким спортом, да учествује нпр. на кросу или накој утакмици. Први са којим се дете среће је педијатар у примарној здравственој заштити. О томе шта садржи такав преглед, који су најчешћи здравствени проблеми од стране срца који могу да буду препрека за активно бављење спортом, као и индикације за упућивање таквог детета у вишу здравствену установу, у свом предавању исцрпно је изнела  др сц.мед.Гордана Грујић Илић, педијатар нишког дома здравља. Она је истовремено и показала најновије смернице које се тичу поступка са дететом које има неки проблем од стране кардиоваскуларног система, а бави се или жели да се бави спортом. На тај начин присутни слушаоци могли су да разреше многе замке и дилеме са којима се могу срести у свом раду.

Осим педијатара, овом стручном састанку присуствовали су и лекари других специјалности.