ТИМСКИ РАД У ПРЕВЕНЦИЈИЈ И РАНОМ ОТКРИВАЊУ ОРТОДОНТСКИХ АНОМАЛИЈА

У оквиру интерне КМЕ здравствених радника др стоматологије Марина Лазаревић одржала је у амфитеатру Дома здравља Ниш 09.04.2012. године предавање «Тимски рад у превенцији и раном откривању ортодонтских аномалија».
Превенција у ортодонцији представља мере које се предузимају у очувању нормалне оклузије у одређеним стадијумима развоја. Ти стадијуми развоја су:

  1. пренатални развој
  2. доба одојчета
  3. доба малог детета

Првим прегледом код стоматолога се добијају информације о правилној исхрани и одржавању хигијене уста и зуба. Тиме се делује превентивно и на рани губитак млечних зуба, што је један од главних узрока каснијег проблема у смештају сталних зуба. Такође, од родитеља се добијају подаци о њиховим евентуалним искуствима у том погледу, укључујући и ношење протеза. Иако се не може утицати на наслеђе, потребно је што раније превенирати, а потом и третирати ортодонске аномалије.
Рад на превенцији у ортодонцији не припада само ортодонтима и дечјим стоматолозима. Ту се могу укључити и педијатријски тимови и логопеди.