У ДОМУ ЗДРАВЉА ОДРЖАН КУРС «АКУТНИ КОРОНАРНИ СИНДРОМ»

У суботу 24.03.2012. године одржан је курс намењен лекарима Дома здравља на тему «Акутни коронарни синдром».

Курс је организован у сарадњи са Заводом за хитну медицинску помоћ Ниш, а предавачи су били лекари овог завода. Кроз предавања, затим кроз рад по типу радионица, решавањем улазног и излазног теста, присутни су могли да провере своја знања о овом значајном медицинском проблему и добију савремене и најновије информације које се тичу клиничке слике, брзе дијагнозе, практичног третмана  и терапијског приступа пацијенту са овим синдромом.

Курсу је присуствовало око 80 лекара нишког дома здравља различитих специјалности.