СТРУЧНИ САСТАНАК СЕКЦИЈЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛД

Стручни састанак Секције за физикалну медицину и рехабилитацију Српског лекарског друштва, у организацији Секције за физикалну медицину и рехабилитацију Српског лекарског друштва и Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, одржаће се у петак 02.03.2012. године у 12.00 часова, у Установи културе Вук Караџић, у улици Булевар Краља Александра 77а у Београду.

Тема стручног састанка је:

ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА ЦЕРВИКАЛНОГ СИНДРОМА

У оквиру ког ће се одржати предавања:

Дијагноза и функционална процена пацијената са цервикалним синдромом

Проф.др Љубица Константиновић

Неурофизиолошка процена пацијената са цервикалним синдромом

Прим.др Србислав Стевановић

Значај неурохируршких метода у лечењу пацијената са цервикалним синдромом

Проф.др Даница Грујичић

Физикална терапија и рехабилитација пацијената са цервикалним синдромом

Мр.сци.мед.др Кањух Жељко

>

Стручни састанак је у процесу акредитације.