РАНА ДИЈАГНОЗА ХБИ У ОРДИНАЦИЈИ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

Предавање акредитовано под редним бројем A – 1 – 49/11, под називом «Рана дијагноза ХБИ у ординацији изабраног лекара» одржаће се 05.03.2012. године у амфитеатру Дома здравља Ниш.
Предавач је др Милица Никетић.
Почетак предавања је у 13,00 часова, а намењено је лекарима, стоматолозима, медицинским сестрама и здравственим техничарима.
Предавање слушаоцима доноси један бод за 2012. годину, али само онима који у прошлој години нису присуствовали истом.

Пријаву извршити најкасније три дана пре едукације путем електронске поште:
http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/KMEprijava.xlt

Котизација: 250 динара.
Котизацију уплатити на жиро рачун Дома здравља Ниш: Број: 840-586667-95
Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.
Котизацију је могуће уплатити и на лицу места код организатора.

Сви они који дођу непријављени неће моћи да присуствују едукацији и неће добити потврду о присуствовању. Такође, право на добијање потврде слушалац стиче ИСКЉУЧИВО регистрацијом пре почетка предавања код одговорног лица.