ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ НИШКОГ ДОМА ЗДРАВЉА УПОЗНАТИ СА ПРИМЕНОМ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ И ПОСТУПАЊЕ СА ЖЕНАМА ЖРТВАМА НАСИЉА

Дана 22.02.2012.године у 12 часова у амфитеатру Дома здравља одржана је едукација здравствених радника и сарадника о примени Посебног протокола за заштиту и поступање са женама жртвама насиља. Предавач, координатор тима у Дому здравља Ниш за примену протокола, др Луција Христов Митић упознала је све присутне из Службе за здравствену заштиту одраслих, Службе поливалентне патронаже, Службе за здравствену заштиту жена и Специјалистичке службе са овим протоколом и са задацима здравствених радника и сарадника. На најбољи могући начин истакла је улогу како лекара, тако и сестара и осталих здравствених радника и сарадника у откривању, помоћи и решавању овог проблема.
Сви присутни добили су примерак протокола и обрасца за документовање насиља.