АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ И ПОСТУПАЊЕ СА ЖЕНАМА ЖРТВАМА НАСИЉА

Дана 21.02.2012.године у просторијма Превентивног центра одржан је састанак Стручног тима за примену Посебног протокола за заштиту и  поступање са женама жртвама насиља.Тим је упознат са планом и процедуром Дома здравља Ниш за примену Посебног протокола.

Стручни тим Дома здравља Ниш има 7 чланова из Службе опште медицине,гинекологије и патронаже и 2 стручна сарадника (један психолог и један социјални радник).
Заказана едукација здравствених радника и сарадника из ове области одржаће се 22.02.2012.године у 12.х у амфитеатру Дома здравља Ниш. Тим планира да у континуитету настави са едукацијом свих здравствених радника и сарадника Дома здравља,Ниш, као и становништва путем медија и јавно-здравствених предавања.

У току је договор око припреме и штампања информатора за становништво, а материјал за здравствене раднике и сараднике биће подељен на организованим предавањима.
Координатор тима др Луција Христов Митић у наредном периоду ће остварити контакт са локалном самоуправом, Центром за социјални рад и Полицијском управом  и о томе обавестити тим на следећем састанку заказаном за 16.03.2012.године у 12.30 часова у просторијама Превентивног центра.

Протокол намењен здравственим радницима за поступање и заштиту жена које су изложене насиље.

У складу са међународним документом Декларација о елиминацији свих облика насиља над женама и документима које је усвојила Влада Републике Србије (Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности), Министарство здравља Републике Србије публикује Протокол намењен здравственим радницима за поступање и заштиту жена које су изложене насиље.
Насиље над женама је проблем и одговорност друштвене заједнице, а његове последице су вишеструке и одражавају се на све сегменте друштва. Насиље не само да угрожава физичко, ментално и социјално благостање жене и њен квалитет живота, већ се одражава и на децу која такође трпе и жртве су када је њихова мајка злостављана. Насиље ремети и женину способност за рад, привређивање и стицање економске самосталности. Жене које доживљавају насиље или живе у страху од њега имају различите здравствене тегобе због којих чешће користе услуге здравствене службе. Насиље, том приликом, врло често остаје непрепознато, не одговара се на њега на адекватан начин, чиме се нажалост губи могућност за пружање одговарајуће помоћи тим женама.
Досадашња истраживања у нашој земљи показала су да здравственим радницима недостају званична упутства и протоколи за поступање са женама које су искусиле насиље, као и организована и координисана друштвена акција на пружању одговарајуће помоћи. Због ових препознатих потреба је и проистекао овај Протокол, намењен здравственим радницима на свим нивоима здравствене заштите. У њему су дефинисане процедуре и прецизиране улоге здравствених радника које се односе на превенцију и третман насиља над женама.

Сврха Посебног протокола је да здравственим радницима и здравственим сарадницима пружи смернице како да поступају и заштите жене које су изложене насиљу.Посебни протокол је фокусиран на специфичне поступке и мере које спроводе здравствени радници и здравствени сарадници.