СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА И СТРУЧНИ САСТАНАК ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕКЦИЈЕ СЛД

Редовна седница Председништва Гинеколошко акушерске секције СЛД, одржаће се у четвртак, 23.2.2012. године са почетком у 12 часова, у просторијама СЛД, ул Џорџа Вашингтона 19, Београд.

Дневни ред састанка ће бити:
1. Читање и усвајање записника са претходне седнице,
2. Избор потпредседника и генералног секретара Секције и именовање секретаријата Секције,
3, Организација 56. Гинеколошко акушерске недеље  ГАС,
4. Разно.

Присуство састанку је обавезно. Неоправдани изостанци повлаче за собом искључење из Председништва Секције.
Редовни стручни састанак Гинеколошко акушерске секције СЛД, одржаће се истог дана, са почетком у 13 часова у истим просторијама. Теме састанка су:
1. Поремећај плацентације – основа најважнијих обстетричких ентитета
Предавач Доц Др Љиљана Мирковић, ИГА КЦС Београд
2. Регионална анестезија у породиљству - наша искуства
Предавач Прим Мр сци мед Др Јелена Ђукић, ГАК Народни фронт, Београд
Теме за 56. Гинеколошко акушерску недељу ГАС су:
1. Скрининг малигних болести у гинекологији (укључујући и малигнитете дојке)
2. Контрола трудноће и перинатални морбидитет и морталитет мајке и плода
Рок за пријем готових радова је 1.3.2012.
Радове слати писане ћирилицом у Word 2003, Times New Roman, фонт 12, са проредом 1,5. Латински називи писани латиницом, у истом фонту,  италик, по потреби болдовани. Табеле урађене у Word 2003, по истим правилима. Имена аутора и коаутора са обавезним називима установа у којима раде. Литература до 8 навода. Ради правовременог добијања акредитација и бодовања аутора и коаутора, радове пропратити биографијом аутора и/или презентера рада. У напомени назначити за коју тему и који облик презентације је рад намењен (усмену или постер). Шаблон за биографије преузети са сајта СЛД. Радови који не испуњавају ове услове се неће узимати у обзир за рецензију и објављивање. Радове слати на е-маил адресу СЛД (gas@bvcom.net), са напоменом Рад за 56. ГАН ГАС.