КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА О УПРАВЉАЊУ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ


Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” је установа која је пројектом „Техничка помоћ у управљању медицинским отпадом” одређена као централна установа за едукацију у области управљања медицинским отпадом. Зато су акредитована три програма за едукацију запослених у здравству код Здравственог савета Србије (http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs) у виду курсева:

1. Обука за први ниво управљања мдицинским отпадом – техничар за управљање медицинским отпадом – намењена запосленима у здравству који се први пут срећу са овом темом.

Термини одржавања:
22.2.2012. године
14.3.2012. године

2. Обука за виши ниво управљања медицинским отпадом – менаџер за управљање медицинским отпадом – намењена је свима који су завршили обуку за први ниво управљања мдицинским отпадом – техничар за управљање медицинским отпадом

Термини одржавања:
16.5.2012.  године
10.10.2012. године

3. Управљање медицинским отпадом – додатна обука – намењена је свима који су обучени у оквиру пројекта „Техничка помоћ у управљању медицинским отпадом” у периоду од 2007. до 2009. године.

Термини одржавања: 
18.4.2012. године
23.5.2012. године
13.6.2012. године
18.7.2012. године
15.8.2012. године
19.9.2012.  године
17.10.2012. године
13.11.2012. године
12.12.2012. године

Пријаве за похађање ових курсева могу се извршити телефоном или електронском поштом:
Контакт:  Мр сц. Надежда Николић
Телефон:  (+381) 011-2684-566 локал 195
Еlекtrоnsка pоštа:  nadan@batut.org.rs