РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА СУБОТУ 18. фебруар 2012. ГОДИНЕ

 

I Централни објекат Дома здравља

Ради по уобичајном распореду за рад суботом    07:00 – 20:00

II Здравствене станице:

1. Лира
а) Служба опште медицине                                     07:00 – 20:00
б. Служба за здравствену заштиту деце                  07:00 – 14:00

2. Ново Село
а)  Служба опште медицине                                    07:00 – 14:00

3. Никола Тесла
а) Служба опште медицине                                     07:00 – 20:00

4. „12 Фебруар“
а) Служба опште медицине                                     07:00 – 20:00

III Инфузиони пункт „Обилићев венац“           07:00 – 20:00

IV Слуба кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања

1. Пункт у Рајићевој улици                                  07:00 – 14:00
2. Сестре на терену                                              07:00 – 20:00

В Поливалентна патронажна служба

1. Сестре на терену                                            07:00 – 20:00