РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ПЕТАК 17. фебруар 2012. ГОДИНЕ

I Централни објекат Дома здравља

1. Служба опште медицине                          07:00 – 20:00

2. Служба за здравствену заштиту деце      07:00 – 20:00

II Здравствене станице: Лира; Расадник; Дуваниште

1. Служба опште медицине                          07:00 – 14:00

2. Служба за здравствену заштиту деце      07:00 – 14:00

III Инфузиони пункт „Обилићев венац“     07:00 – 20:00

IV Слуба кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања

1. Пункт у Рајићевој улици                    07:00 – 14:00

2. Сестре на терену                              07:00 – 20:00

V Поливалентна патронажна служба

1. Сестре на терену                              07:00 – 20:00