ЗНАЧАЈ И МЕТОДЕ ОДРЕЂИВАЊА HbA1C

Служба за лабораторијску и рендген дијагностику Дома здравља Ниш организује предавање у оквиру интерне КМЕ 21.02.2012.године са почетком у 13,00 часова.
Тема предавања је «Значај и методе одређивања HbA1C» - рад акредитован под бројем Д-1-30/11. Предавач је Братислав Бркић, техничар.
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш  

Циљна група за едукацију: медицинске сестре, здравствени техничари
Предавање слушаоцима доноси један бод за 2012. годину, али само онима који у прошлој години нису присуствовали истом.

Пријаву извршити најкасније три дана пре едукације путем електронске поште:
http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/KMEprijava.xlt

Котизација: 250 динара.
Котизацију уплатити на жиро рачун Дома здравља Ниш: Број: 840-586667-95
Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.
Котизацију је могуће уплатити и на лицу места код организатора.

 Сви они који дођу непријављени неће моћи да присуствују едукацији и неће добити потврду о присуствовању. Такође, право на добијање потврде слушалац стиче ИСКЉУЧИВО регистрацијом пре почетка предавања код одговорног лица..