Ново поглавље у раду КОЛ ЦЕНТРА Дома здравља Ниш

Од 09.02.2012. године све сервисне информације које наши корисници добијају путем CALL CENTRA позивањем броја 0700/303-503 много доступније, а сви кварови који су углавном зависили од брзине протока између Управе града, где је смештен сервер и наших оператера у Дому здравља, биће редуковани тачније, сведени на минимум јер је уместо постојећег АДСЛ линка успостављена веза путем оптичког кабла.

Тако ће наши корисници имати много бољи ниво услуга које су и овако биле на задовољавајућем нивоу!