ЗНАЧАЈ РАДА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ – ПРЕВЕНЦИЈА КВО

Предавање  «Значај рада патронажне сестре у локалној заједници - Превенција КВО»
– рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 29/11, одржаће у амфитеатру Дома здравља Ниш медицинска сестра Драгана Милојевић 20.02.2012.г. у 13,00 часова.

Предавање је акредитовано за медицинске сестре и здравствене техничаре.

Предавање слушаоцима доноси један бод за 2012. годину, али само онима који у прошлој години нису присуствовали истом.

Пријаву извршити најкасније три дана пре едукације путем електронске поште:
http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/KMEprijava.xlt

Котизација: 250 динара.
Котизацију уплатити на жиро рачун Дома здравља Ниш: Број: 840-586667-95
Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.
Котизацију је могуће уплатити и на лицу места код организатора.

Број места на КМЕ је ограничен на 200.
Сви они који дођу непријављени неће моћи да присуствују едукацији и неће добити потврду о присуствовању. Такође, право на добијање потврде слушалац стиче ИСКЉУЧИВО регистрацијом пре почетка предавања код одговорног лица.