УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У КАРДИОЛОШКОМ САВЕТОВАЛИШТУ

Предавање «Улога медицинске сестре у кардиолошком саветовалишту», које је акредитовано под редним бројем: Д – 1 – 26/11, одржаће се 14.02.2012.г. у 13,30 часова у амфитеатру Дома здравља Ниш.

Предавач је медицинска сестра Весна Ранђеловић.
Предавање је акртедитовано за медицинске сестре и здравствене техничаре.
Пријаву извршити најкасније три дана пре едукације путем електронске поште:
http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/KMEprijava.xlt

Предавање слушаоцима доноси један бод, али само онима који у прошлој години нису присуствовали истом.
Котизација: 250 динара.
Котизацију уплатити на жиро рачун Дома здравља Ниш: Број: 840-586667-95
Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.
Котизацију је могуће уплатити и на лицу места код организатора.
Број места на КМЕ је ограничен на 200.
Сви они који дођу непријављени могу да попуне салу до пуног броја, а они који не буду пријављени, или буду преко броја неће моћи да присуствују едукацији и неће добити  потврду о присуствовању.