ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДАЈИ СЕРТИФИКАТА


На основу одлуке Управног одбора Лекарске коморе Србије од 31.01.2012. године предаја копија сертификата о похађаним програмима континуиране медицинске едукације у 2011. години ,вршиће се до 15.03.2012. године. Копије сертификата достављају се лично, групно, у нечије име или поштом.

Према Правилнику о ближим условима за спроводјење континуиране медицинске едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике ("Сл.гласник РС"БР.2/2011), Правилнику о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника ("Сл.гласник РС"бр.119/2007,23/2009,40/2010), као и према одлукама Здравственог савета Србије , а у циљу обнављања лиценце били сте у обавези да за 2011.годину прикупите најмање 24 бода из различитих програма континуиране медицинске едукације. Према одлуци Управног одбора Лекарске коморе Србије од 31.01.2012.године предаја копија стечених сертификата за 2011.годину обавиће се до 15.03.2012.године.

Лекари ће копије сертификата о похадјању програма КМЕ у 2011.години достављати  подручним канцеларијама или директно на адресу седишта Регионалне лекарске коморе за југоисточну Србију у Нишу, а у складу са доле наведеним распоредом по управним окрузима.

- Нишавски управни округ - Ниш, Алексинац, Ражањ, Дољевац, Сврљиг, Гадзин Хан... - предаја копија сертификата  у Регионалној лекарској комори за југоисточну Србију у Нишу  - ул. Јована Скерлића 25, 18000 Ниш, тел: 018 292-924, 018 292-926

Целокупан распоред по управним областима може се видети на сајту Регионалне лекарске коморе за југоисточну Србију.
(Izvor: http://www.rlkjis.rs/)