НЕМА ТРЕНУТНО ХИБ ВАКЦИНЕ

Због кашњења у дистрибуцији од стране снабдевача, Служба за здравствену заштиту деце и омладине Дома здравља Ниш тренутно нема вакцину против Хемофилуса инфлуенце типа Б (Хиб вакцина).
Почетак вакцинације овом вакцином на основу Календара имунизација је са навршена два месеца и она се може  дати до краја пете године живота.
Уколико  дете из било ког разлога није на време примило неку дозу ове вакцине, није потребно понављање, већ се имунизација наставља по Програму.
ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ВАКЦИНАЦИЈА ПИТАЈТЕ ВАШЕГ ИЗАБРАНОГ ПЕДИЈАТРА !
ПОДАТКЕ О ВАКЦИНАЛНОМ СТАТУСУ ВАШЕГ ДЕТЕТА, КАО И ОБАВЕШТЕЊЕ О СНАБДЕВЕНОСТИ ВАКЦИНАМА,  МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН :  503-657  (ПРЕДШКОЛСКА ДЕЦА)
Корисно:
http://www.domzdravljanis.co.rs/news.php?str_id=0206
http://www.domzdravljanis.co.rs/news.php?str_id=1226
http://www.domzdravljanis.co.rs/news.php?str_id=1311