НОВО ПРОШИРЕЊЕ ЛИСТЕ ЛЕКОВА

Новим проширењем листе лекова који се издају на терет средстава РФЗО, снижена је процентуална партиципација за кардиолошке, психијатријске, неуролошке и лекове у терапији астме. Пацијентима оболелим од глаукома, омогућена је комбинована терапија капима, и за лекове у терапији глаукома, пацијенти неће више плаћати процентуалну партиципацију.

На листи се по први пут нашао и лек „рилутек“ за оболеле од АЛС - амиолатералне склерозе (тешког неуролошког обољења). Пацијентима у поодмаклој фази бубрежне инсуфицијенције обезбеђен је лек „мимпара“, а оболелима од астме, хроничне опструктивне болести плућа и артеријске хипертензије, омогућена је већа доступност лекова и антибиотика.

Нова листа садржи 612 лекова различитог генеричког назива, са укупно 1939 лекова различите јачине, облика и паковања. Новом листом лекова уведен је 61 лек различите јачине, облика и паковања, а од тога 21 медикамент је у оквиру девет потпуно нових лекова. Увођењем нових лекова на листу омогућена је већа доступност медикамената како различите јачине и фармацеутског облика, тако и потпуно нових активних супстанци.

Снижењем цена лекова у појединим терапијским групама као што су лекови у лечењу кардиоваскуларих, болести нервног и респираторног система, антиинфективни лекови... смањена је процентуална партиципација од 5 до 20 одсто.

(Извор: РФЗО)

Актуелна листа лекова доступна је на адреси http://www.domzdravljanis.co.rs/news.php?str_id=1351