ЛЕЧЕЊЕ ОБОЛЕЛИХ ОД ДИЈАБЕТЕСА МЕЛИТУСА

У амфитеатру Дома здравља Ниш 03.02.2012. године са почетком у 13.00 часова одржаће се предавање на тему «Лечење оболелих од дијабетеса мелитуса» – рад акредитован под редним бројем: А – 1 – 59/11.
Предавач је др Слађана Миљковић, Дом здравља Ниш.
У оквиру предавања о едукацији пацијенета за самодавање инсулина говориће медицинска сестра Емилија Станковић.
Предавање је акредитовано за лекаре, стоматологе, медицинске сестре и здравствене техничаре.

Предавање слушаоцима доноси један бод, али само онима који у прошлој години нису присуствовали истом.

Пријаву извршити најкасније три дана пре едукације путем електронске поште:
http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/KMEprijava.xlt

Котизација: 250 динара.
Котизацију уплатити на жиро рачун Дома здравља Ниш: Број: 840-586667-95
Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.
Котизацију је могуће уплатити и на лицу места код организатора.

Број места на КМЕ је ограничен на 200.
Сви они који дођу непријављени неће моћи да присуствују едукацији и неће добити потврду о присуствовању. Такође, право на добијање потврде слушалац стиче ИСКЉУЧИВО регистрацијом пре почетка предавања код одговорног лица. Сертификати ће бити подељени након завршетка предавања.