Превенција вршњачког насиља

Све участалије насиље у школама ствара несагледиве последице, не само по жртву и починиоца, већ и по читаво друштво. Насиље у школама није нов феномен, али би се рекло да се током последњих година значајно променило како по карактеру, тако и по учесталости и интензитету. Постоји широк дијапазон облика које школско насиље има , његових контекста и узрока. Деца и млади могу бити насилници , али и борци против насиља. Насиље у школи јавља се на следећим релацијама: насиље ученика према ученику, насиље наставника према ученику и насиље ученика према наставнику. Као један од горућих проблема данашњице, насиље међу малолетницима и млађим пунолетницима, нашло се као тема едукације у Саветовалишту за младе Дома здравља Ниш.

Превенција насиља је кључни задатак васпитања младих људи (толеранција и међукултурни дијалог, равноправност полова, људска права, мирољубиво разрешавање конфликата, људско достојанство, ненасиље).

Едукативне креативне радионице биће организоване као једнодневни семинар. Полазници ће упознати главне елементе ненасилне комуникације, изградити властити стил комуницирања, унапредити знања и вештине у комуникацији и начину разрешавања конфликата.
Теме које ће бити обрађиване: Увод у ненасилну комуникацију, Вербална и невербалана комуникација, Асертивност у комуникацији, Стратегије за мирно решавање конфликата, Толеранција.
Прва едукативна радионица одржана је 25.01.2012. у 11сати у просторијама Саветовалишта за младе, а групу вршњачких едукатора чинили су ученици гимназије Стеван Сремац. Водичи едукације су психолози Саветовалишта за младе Јелена Ђорђевић и Миодраг Ђорђевић.