ПАНДЕМИЈА ГРИПА, ИЗАЗОВИ И ПОУКЕ

Састанак Епидемиолошке секције СЛД одржаће се 31. јануара 2012. године у 12:00 часова. Место одржавања је у згради Српског лекарског друштва у Београду, ул. Џорџа Вашингтона 19.

Тема: Стручна расправа – Пандемија грипа, изазови и поуке

Дневни ред

 1. Уводна излагања:
  1. Др Предраг Кон, Поступање здравственог система Србије пре, у току и након пандемије грипа
  2. Др Горанка Лончаревић, Ванредна имунизација у пандемији грипа 2009/2010. године
  3. Проф.др Бранислав Тиодоровић, Јавно здравље и јавност у доба савремених комуникација

Напомена: уводна излагања су ограничена на по 15 минута.

 1. Стручна расправа

Модератор Председништво Епидемиолошке секције

 1. Пауза (израда закључака од стране групе чланова секције које изаберу учесници расправе)
 2. Презентација, дискусија и усвајање закључака
 3. Разно