ИСПУЊЕН ПЛАН ОБАВЕЗНИХ ИМУНИЗАЦИЈА ДЕЦЕ У 2011. ГОДИНИ

Педијатријска служба Дома здравља Ниш у току 2011. године успешно је реализовала план обавезних вакцинација деце у складу са Календаром обавезних имунизација лица одређеног узраста. Упркос кашњењу у дистрибуцији појединих вакцина (ДТ и дТ  вакцине није било од  5.5 до 12.8.2011.г.), проценат извршења је био 95 % или већи по свим типовима вакцина.

ПОЛИО

 

извршење плана

вакцинација

98 %

Р1 у 2. години

98,5 %

Р2 у 7. години

95 %

Р3 у 14. години

95 %

ДТП

 

извршење плана

вакцинација

98 %

Р1 у 2. години

97,7 %

Р2 у 7. години (ДТ)*

95,9 %

Р3 у 14. години (дТ)*

95 %

* због кашњења у дистрибуцији, вакцине није било од 5.5 до 12.8.2011.г.

ММР

 

извршење плана

вакцинација

97,1 %

Р1 у 7. години

96,8 %

Р2 у 12. години

95 %

ХЕПАТИТИС Б

 

извршење плана

вакцинација у 1. години

98 %

вакцинација у 12. години

96 %

ХЕМОФИЛУС ИНФЛУЕНЦЕ ТИП Б

 

извршење плана

вакцинација у 1. години

99,8 %