СПИСАК ПОНОВЉЕНИХ ПРЕДАВАЊА КОЈА ОРГАНИЗУЈЕ ЦЕНТАР ЗА КМЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ У ТОКУ ФЕБРУАРА 2012.Г.

Важно: Сва предавања су акредитована од стране Здравственог савета Србије и слушаоцима доносе одређени број бодова за 2012.год., али само оним здравственим радницима који у прошлој години нису присуствовали истим.

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Специфичности неге стомираних пацијената – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 25/11
Предавач: вмс Драгана Вељковић
Место:амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум: 30.01.2012. -13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Здравствена нега оболелих од Ца дојке – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 36/11
Предавач: мст Снежана Митић
Место:амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум и време: 31.01.2012. у 13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Примарна превенција и рана дијагностика код рака дојке
Предавач: др Светлана Костић, спец.епидемиологије – рад акредитован под редним бројем А – 1 – 64/11
Место: амфитеатер Дома здравља Ниш
Датум и време: 01.02.2012. - 13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема: Примена тестова за рано откривање карцинома дебелог црев– рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 46/11
- Предавач:  вмс Сузана Ђордјевић
Место:амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум и време: 02.02.2012. - 13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Лечење оболелих од Дијабетес мелитуса – рад акредитован под редним бројем А – 1 – 59/11
Предавач: др Сладјана Миљковић, спец.опште медицине
- Едукација пацијената за самодавање инсулина
Предавач: мс Емилија Станковић
Место: амфитеатер Дома здравља Ниш
Датум и време: 03.02 .2012. - 13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-1201/2011-02 одлука од 31.03.2011.
Тема: Имунизација против пнеумококне болести – рад акредитован под редним бројем:    А – 1 – 41/11
Предавач: др мед.Предраг Миљковић
Место:амфитеатар Дома здравља Ниш 
Датум и време: 07.02.2012. - 13.30 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Пласирање интравеносне каниле-улога медицинске сестре – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 38/11
Предавач: вмс. Снежана Младеновић
Место:амфитеатар Дома здравља Ниш 
Датум и време: 08.02.2012. - 13.30 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Метаболични синдром (синдром инсулинске резистенције) – рад акредитован под редним бројем А – 1 – 145/11
Предавач: мр сци.др Јасна Наумовић
Место: амфитеатер Дома здравља Ниш
Датум и време: 09.02.2012. - 13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Актуелни ставови о управљању медицинским отпадом у Дому здравља Ниш – рад акредитован под редним бројем А – 1 – 55/11
Предавач: др Мирослав Ракочевић
Место: амфитеатер Дома здравља Ниш
Датум и време: 10.02.2011. - 13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Стрес - окидач многих болести – рад акредитован под редним бројем А – 1 – 51/11
Предавач: др Сладјана Милошевић, спец.опште мед.
Место: амфитеатер Дома здравља Ниш
Датум и време: 13.02.2012. - 13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Улога медицинске сестре у кардиолошком саветовалишту – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 26/11 провери број
Предавач: мед.сестра Весна Рандјеловић
Место:амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум и време: 14.02.2012. - 13.30 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Значај рада патронажне сестре у локалној заједници - Превенција КВО
– рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 29/11
Предавач: мс Драгана Милојевић
Место:амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум и време: 20.02.2012. - 13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Меланом коже
Предавач: др Марина Ђорђевић – рад акредитован под редним бројем А – 1 – 53/11
Место: амфитеатер Дома здравља Ниш 
Датум и време: 20.02.2012. - 14.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Значај и методе одређивања ХбА1Ц – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 30/11
Предавач: техничар Братислав Бркић.
Место:амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум и време: 21.02.2012.г.13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема: Улога медицинске сестре  у доказивањ гљивичне болести коже  – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 1195/11
Предавач: мст Соња  Чикарић
Место:амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум и време: 22.02..2012. - 13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Рехабилитација пацијената са повредом – рад акредитован под редним бројем: Д – 1 – 31/11
Предавач: Зорица Младеновић, физиотерапеутски техничар
Место:амфитеатар Дома здравља Ниш
Датум и време: - 23.02.2012.г. - 13:00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема Биохемијски аспекти дијабетесне нефропатије – рад акредитован под редним бројем: Г – 1/2011
Предавач: др Јелена Миловановић
Место:амфитеатар Дома здравља Ниш  
Датум и време: 24.02.2012. - 13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Одређивање лакталне кривуље директном методом – рад акредитован под редним бројем:  А – 1 – 30/11
Предавач: др Миодраг Златановић, спец.спортске мед.
Место: амфитеатер Дома здравља Ниш
Датум и време: 27.02.2012. - 13.00 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:  Уродјене аномалије из угла сложених етиопатогнетских фактора – рад акредитован под редним бројем А – 1 – 31/11 предавач по позиву 
Предавач: др мед.сци. Софија Шљивић
Место: амфитеатер Дома здравља Ниш
Датум и време: 28.02.2012. - 13.30 сати

Акредитован програм број: 153-02-575/2011-02 одлука од 01.03.2011
Тема:.Смернице и алгоритми у третману жена са абнормалним цервикалним цитолошким и хистолошким налазом – рад акредитован под редним бројем А – 1 – 61/11
Предавач: др Душан Симић
Место: амфитеатер Дома здравља Ниш
Датум и време: 29.02.2012. - 13.00 сати