ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ОБОЛЕЛИХ ОД КАРЦИНОМА ДОЈКЕ

У амфитеатру Дома здравља Ниш 31.01.2012. године са почетком у 13.00 часова одржаће се предавање на тему «Здравствена нега оболелих од карцинома дојке» – рад акредитован под редним бројем: D – 1 – 36/11.
Предавач је медицинска сестра Снежана Митић, Дом здравља Ниш.
Предавање је акредитовано за медицинске сестре и здравствене техничаре.
Предавање слушаоцима доноси један бод, али само онима који у прошлој години нису присуствовали истом.
Пријаву извршити најкасније три дана пре едукације путем електронске поште:
http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/KMEprijava.xlt

Котизација: 250 динара.
Котизацију уплатити на жиро рачун Дома здравља Ниш: Број: 840-586667-95
Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.
Котизацију је могуће уплатити и на лицу места код организатора.
Број места на КМЕ је ограничен на 200.
Сви они који дођу непријављени неће моћи да присуствују едукацији и неће добити потврду о присуствовању. Такође, право на добијање потврде слушалац стиче ИСКЉУЧИВО регистрацијом пре почетка предавања код одговорног лица. Сертификати ће бити подељени након завршетка предавања.