САСТАНАК ПРЕДСЕДНИШТВА И РЕДОВНИ СТРУЧНИ САСТАНАК ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕКЦИЈЕ СЛД

Редовни састанак Председништва Гинеколошко акушерске секције СЛД, одржаће се у четвртак, 26.01.2012. године, са почетком у 12 часова у Београду у просторијама СЛД – а,  ул. Џорџа Вашингтона бр. 19

Дневни ред састанка:

  1. Читање и усвајање записника са предходне седнице
  2. Конституисање Председништва и избор Председника Гинеколошко акушерске секције СЛД
  3. Организација Гинеколошко акушерске недеље 2012. године
  4. Разно

Присуство састанку је обавезно. Неоправдани изостанци повлаче за собом искључење из Председништва секције.

 

Редовни стручни састанак Гинеколошко акушерске секције СЛД, одржаће се истог дана, са почетком у 13 часова у Београду у просторијама СЛД-а. Теме састанка су:

  1. Регионална анестезија у породиљству – наша искуства

Предавач Прим. Мр сци мед др Јелена Ђукић, ГАК Народни фронт, Београд

  1. Меланоми у трудноћи – растући проблем

Предавач Мр сци мед др Александар Ћурковић, ГАК Народни фронт, Београд

На седници председништва Гинеколошко акушерске секције одређене су теме за наредну Гинеколошко акушерску недељу. То су:
1.      Скрининг малигних болести у гинекологији (укључујући и малигнитете дојке)
2.      Контрола трудноће и перинатални морбидитет и морталитет мајке и плода
Рок за пријем готових радова је 1.3.2012. године