ПРВО ПРЕДАВАЊЕ У ОКВИРУ КМЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА У ОВОЈ ГОДИНЕ

Виша медицинска сестра Драгана Вељковић одржаће предавање «Специфичности неге стомираних пацијената» 30.01.2012.г. у 13.00 часова у амфитеатру Дома здравља Ниш.
Рад је акредитован под редним бројем: Д – 1 – 25/11 и намењен је медицинским сестрама.
Предавање слушаоцима доноси један бод, али само онима који у прошлој години нису присуствовали истом.
Пријаву извршити најкасније три дана пре едукације путем електронске поште:
http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/KMEprijava.xlt
Котизација: 250 динара.
Котизацију уплатити на жиро рачун Дома здравља Ниш: Број: 840-586667-95
Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.
Котизацију је могуће уплатити и на лицу места код организатора.

Број места на КМЕ је ограничен на 200.

Сви они који дођу непријављени могу да попуне салу до пуног броја, а они који не буду пријављени, или буду преко броја неће моћи да присуствују едукацији и неће добити потврду о присуствовању.