ШЕСТA ЕВРОПСКA НЕДЕЉA ПРЕВЕНЦИЈЕ РAКA ГРЛИЋA МAТЕРИЦЕ 21-28. ЈAНУAР 2012. ГОДИНЕ

Од 21. до 28. јануара 2011. године одржава се VI европска недеља превенције рака грлића материце са циљем подизања нивоа знања о раку грлића материце и његовој превенцији, као и мотивисање становништва за учешће у активностима које имају за циљ смањење оболевања и умирања од рака. Покретач акције је Европска асоцијација за борбу против рака грлића материце.

Током Недеље превенције у више од 30 земаља Европе истовремено се одвијају бројне активности – предавања за стручну и ширу јавност, јавне манифестације, наступи на медијима, а све у циљу ширења знања о важности и могућностима борбе против рака грлића материце. Значајне активности које се обављају током ове недеље су потписивање петиције „Стоп раку грлића материце” и подела брошева „Бисер мудрости”. Петиција има за циљ прикупљање милион потписа који би били предати Европском парламенту са циљем да рад на програмима превенције у будућности учини обавезним. Брошеви, као симбол преношења знања, током недеље се деле не само женама већ и свима онима који подржавају борбу против рака грлића материце.

У Србији се у оквиру Недеље превенције рака грлића материце од почетка обележавања организује велики број активности као што су предавања, трибине, гостовања на телевизији и радију. У домовима здравља и болницама, гинеколози, патолози, епидемиолози и стручњаци других профила током ове недеље организују предавања и разговоре у којима женама објашњавају важност редовног одласка на гинеколошки преглед.

Рак грлића материце озбиљан је јавно-здравствени проблем у Европи. Сваке године у Европи ова болест се открије код приближно 55.000 жена, а скоро 25.000 жена умре због малигних тумора грлића материце. Рак грлића материце стављен је под контролу у развијеним европским земљама. Међутим, у земљама у развоју, недовољно су заступљени и развијени превентивни програми, а свест жена о значају редовних прегледа је на веома ниском нивоу.

Рак грлића материце је други најчешћи малигни тумор по оболевању, а четврти по учесталости умирања међу женама у Србији. Дијагноза рака грлића материце годишње се постави код приближно 1400 жена, док више од 500 жена сваке године умре од ове врсте малигног тумора. Код жена у Србији забележене стопе инциденције и морталитета од рака грлића материце су међу највишима у Европи.

Према подацима из Истраживања здравља становника Србије из 2006. године Министарства здравља, просечна старост жена приликом прве посете гинекологу је 21,3 година, а приближно свака десета жена у Србији старија од 20 година никада није посетила гинеколога.

У недељи која је пред нама потребно је интензивирати активности на промоцији значаја раног откривања цервикалног рака у Србији и мобилисати све друштвене снаге за превенцију рака грлића материце.