ИЗАБЕРИТЕ СВОГ ЛЕКАРА

Законом о здравственом осигурању (члан 146.) дефинисано је питање изабраног лекара који се бира најмање на годину дана.
Изабрани лекар води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућенији је у његово здравствено стање, док пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену услугу, лакшке долази до лекара, има могућност телефонског заказивања прегледа или сталне терапије, као и добијања савета директним разговором преко броја у ординацији који сваки пацијент добија од тима.
Вашег лекара бирате у дому здравља на територији филијале здравственог осигурања, која Вам је издала здравствену књижицу или у месту сталног или привременог боравка.
Списак изабраних лекара је истакнут на видном месту. Ви се опредељујете за једног од њих и региструјете се попуњавање и потписивање изјаве, а образац ћете добити у дому здравља. За личну регистрацију потребне су Вам оверена здравствена књижица и лична карта. Малолетном детету лекара бирате са Вашом личном картом и његовом овереном здравственом књижицом.

Важно је да грађани у року од наредних шест месеци изаберу лекара како би могли да овере здравствену књижицу.

Увођење  институције обавезног лекара у другим земљама дало је добре резултате у праћењу здравља пацијената и организацији превентивних програма.