САСТАНАК ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ СЛД

Састанак Педијатријске секције Српског лекарског друштва одржава се 21. јануара 2012. године у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије »Др Вукан Чупић«
(Нови Београд, Радоја Дакића 6-8) са почетком у 11.00 часова.

Дневни ред:

  1. Доц. др Срђан Пашић,  Инситут за здравствену заштиту мајке и детета Србије

»Др Вукан Чупић«, Београд
Пертусис – клинички аспект (15 мин.)

  1. Доц. др Петар Ивановски, Универзитетска дечја клиника, Београд

            Спленомегалија – диференцијална дијагноза (15 мин.)

  1. Прим. др сци Гордана Сушић, Институт за реуматологију, Београд

Системски облик јувенилног идиопатског артритиса (15 мин.) 
            Дискусија

            Кафе пауза (15 мин.)

  1. Мр сци др Бранислав Јовановић, Универзитетска дечја клиника, Београд

      Цревна инвагинација (15 мин.)

  1. Др Горан Ристић, Инситут за здравствену заштиту мајке и детета Србије

»Др Вукан Чупић«, Београд
Пролонгирани фебрилни синдроми: иницијално испољавање малигних болести
            у детињству (15 мин.)
Дискусија