ИЗВЕШТАЈ О НАДЗОРУ И СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ СПРОВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2011. ГОДИНИ

Акција дезинсекције рађена је у периоду мај-август 2011. године. Акцију су спровеле комбиноване екипе радника Дома здравља Ниш и Специјалистичког ветеринарског института Ниш. Екипе извођача контролисане су сваког дана када је посао рађен на више локација у граду (градски паркови, приобаља река,...).
Приликом контролник обилазака утврђено је да су екипе извођача поштовале план и сатницу и користиле адекватне препарате и технику. Извештај у целости можете видети овде.