ОВЕРА ЗДРАВСТВЕНИХ КЊИЖИЦА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ШЕСТ МЕСЕЦИ

Правилником о изменама и допунама Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите ("Сл.гласник РС" бр.89/11 и 91/11-испр.) који је ступио на снагу 03.12.2011. године прописано је да се здравствене књижице за запослене оверавају на шест месеци. Такође, податке о плаћеним доспелим доприносима Републичком фонду за здравствено осигурање доставља Пореска управа на основу Протокола о пословно-техничкој сарадњи који је закључен 26.05.2009. године.

(извор: Републички фонд за здравствено осигурање Србије)