РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ВРЕМЕ БОЖИЋА 07. ЈАНУАРА 2012. ГОДИНЕ

I Централни објекат Дома здравља

1. Служба опште медицине                          07:00 – 20:00

2. Служба за здравствену заштиту деце      07:00 – 20:00

 

II Инфузиони пункт „Обилићев венац“     07:00 – 20:00

III Служба кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања

1. Пункт у Рајићевој улици                    08:00 – 13:30

2. Сестре на терену                              07:00 – 20:00

IV Поливалентна патронажна служба

1. Сестре на терену                              07:00 – 20:00

 

                            

Срећaн Божић  жели Вам Дом здравља Ниш!