ПРЕДСТАВЉЕНИ НОВИ НАЦИОНАЛНИ ВОДИЧИ ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ

У организацији Републичке стручне комисије за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе Министарства здравља Републике Србије и Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у Београду је одржана конференција на којој су стручној јавности представљени водичи добре клиничке праксе.

На конференцији су учествовали проф. др Зоран Станковић, министар здравља Републике Србије, проф. др Горан Милашиновић, председник Републичке стручне комисије за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе, др Снежана Манић, директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) и стручњаци који су учествовали у припреми водича. Стручној јавности представљено је осам нових националних водича добре клиничке праксе: Дијагностиковање и лечење липидских поремећаја, Исхемијска болест срца, Исхемијски мождани удар, Карцином плућа, Депресија, Артеријска хипертензија, Третман препонcких кила одраслих и Поремећај рада штитасте жлезеде.

Водичи су током ове године израђени на основу студије „Оптерећење болестима у Србији“, са циљем да помогну здравственим професионалцима да уоче, процене и примене информације, искуства и ставове о најбољој медицинској пракси. Многе светске студије потврдиле су да се уз помоћ водича заснованих на доказима постижу бољи исходи лечења.

Водичи добре клиничке праксе су систематски развијани докази који треба да помогну пружаоцима и корисницима здравствених услуга у доношењу најбоље могуће одлуке за третирање одређених клиничких стања. Водичи су намењени пре свега лекарима, као помоћ у раду, али истовремено водич је транспарентан и доступан пацијенту.

РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе основало је Министарство здравља у септембру 2010. године. Комисија ради при Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије која пружа стручну, техничку и организациону подршку раду Комисије.

Препоруке и водичи процењују се по признатим и стандардизованим упитницима, од којих се најчешће користи Agree упитник који је постао саставни део и Упутства за израду, развој и имплементацију водича добре клиничке праксе који је Комисија израдила и објавила 2008. године.

РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе представља једну од  многобројних иницијатива које Министарство здравља предузима у погледу сталног унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности пацијента уз активности попут акредитације здравствених установа, увођења клиничких путева, континуиране медицинске едукације.
Израда водича подржана је у оквиру активности пројеката Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ - DILS и „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ који се финансирају из кредита Светске банке.

Водичи добре клиничке праксе доступни су на Интернет презентацијама Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (www.azus.gov.rs).

Такође, нови водичи добре клиничке праксе постављени су и на нашем веб-сајту, на страници Е-библиотеке http://www.domzdravljanis.co.rs/biblioteka.php