КУРС «ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОТОКОЛА ЗА ПРЕХОСПИТАЛНУ ДИЈАГНОСТИКУ И ТЕРАПИЈУ АКС» ЗА ЛЕКАРЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Секција ургентне медицине СЛД у склопу пројекта Министарства здравља «Имплементација протокола за прехоспиталну дијагностику и терапију АКС» организује акредитовани курс «Прехоспитално збрињавање акутног коронарног синдрома» у Дому здравља 03.12.2011. године са полчетком у 8,30 часова.
Курс је намењен искључиво лекарима Дома здравља Ниш.
Број слушалаца: максимално 60.
Пријаве: код начелника службе.

Одлуком Здравственог савета акредациони број: А-1-1051/11 курс је акредитован и носи 5 екстерних поена за полазнике курса.

Програм:

08,30 – 08,40  Уводна реч: Предавачки тим
08,40 – 09,00  Улазни тест
09,00 – 10,00  Прехоспитални приступ пацијенту са болом у грудима – др Саша
Игњатијевић
10,00 – 11,00  АКС (СТЕМИ, НСТЕМИ, АПНС) – др Татјана Рајковић
11,00 – 11,15  Пауза
11,15 – 12,15  Иницијалне терапија и прехоспитална тромболиза – др Бранислав
Ничић
12,15 – 13,15  Радионица I – др Татјана Мићић
13,15 – 13,30  Пауза
13,30 – 14,30  Радионица II - – др Татјана Мићић
14,30 – 14,50  Излазни тест
14,50 – 15,00  Евалуациони тест