КАРАВАН ТЕСТИРАЊА – ДОБРОВОЉНО, ПОВЕРЉИВО ИЛИ АНОНИМНО САВЕТОВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ НА ХИВ У ГРАДОВИМА СРБИЈЕ


1. децембар – Светски дан борбе против сиде (АИДС) окупља људе у целом свету са циљем подизања позорности везане за пандемију узроковану ХИВ-ом и демонстрира међународну солидарност. Овај дан представља јединствену прилику да представници влада и јавно здравствених установа са осталим партнерима информишу јавност о актуелној епидемиолошкој ситуацији и да подстакну целокупну друштвену заједницу да свима обезбеди недискриминаторан и неосуђујући приступ адекватној превенцији ХИВ инфекције као и терапији, нези и подршци особама инфицираним ХИВ-ом. Путем наглашавања потребе повезивања локалне заједнице, надлежних установа, цивилног сектора и особа које живе са ХИВ-ом, односно популација најтеже погођених ХИВ епидемијом, тежи се ка постизању основних циљева кампање, а то су универзална доступност, поштовање људских права, родна једнакост и социјална правда.

Према проценама СЗО и УНАИДС-а у свету је крајем 2010. године живело 34 милиона људи инфицираних ХИВ-ом, од којих преко два милиона у Европи.

Већина ХИВ позитивних особа не зна свој статус. Стигматизација, дискриминација и социјална маргинализација су свакодневница особа најтеже погођених ХИВ-ом, односно популационих група које су најтеже доступне за интервенције у многим земљама (особе које живе са ХИВ-ом, особе које се баве продајом сексуалних услуга, инјектирајући и други корисници дрога, мушкарци који имају сексуалне односе са мушкарцима, трансродне особе, затвореници, мигранти).

Према подацима Института за јавно здравље Србије крајем 2010. године у Републици Србији 1515 особа је живело са ХИВ-ом. Према УНАИДС-у процене указују да у нашој земљи још око 3500 особа узраста 15 и више година не зна да је инфицирано ХИВ-ом. Знајући да ХИВ инфекција може у просеку око 7 до 10 година протицати без манифестних знакова и симптома, једини начин да се открије јесте да се особа која је имала неки ризик у прошлости (нпр. успутни, случајни сексуални однос, више сексуалних партнера, незаштићен сексуални однос са особом непознатог ХИВ статуса, размена прибора за узимање наркотика, тетовирање или пирсинг нестерилним прибором и сл.) тестира на ХИВ.

Кључна превентивна активност је свакако добровољно, поверљиво или анонимно тестирање на ХИВ праћено саветовањем, које има за циљ пружање тачних и стручних информација потребних особи да донесе одлуку да ли је прави тренутак за тестирање, али и да препозна стварни ризик тј. ризично понашање које је практиковала или које и даље упражњава, и да исто редукује у циљу превенирања инфицирања ХИВ-ом у будућности. С друге стране, особе инфициране ХИВ-ом могу благовремено ући у програм праћења и контроле ХИВ инфекције, односно у савремени програм лечења комбинованом антиретровирусном терапијом који чини ХИВ инфекцију хроничним стањем са којим се може дуго и квалитетно живети, уз смањење могућности преноса ХИВ-а на друге особе.

Овогодишња национална кампања се реализује под слоганом „АКО РЕСКИРАШ, ТРЕБА ДА СЕ ТЕСТИРАШ – БОЉЕ ДА ЗНАШ”, имајући у виду да је кључна активност управо промоција значаја благовременог тестирања на ХИВ.

Поводом организовања Националне кампање и обележавања 1. децембра, Светског дана борбе против сиде, поред традиционалних активности које се сваке године реализују у највећем броју градова и општина широм Републике Србије, планирана је и додатна активност под називом „Караван тестирања”.

„Караван тестирања” обухвата организацију добровољног, поверљивог или анонимног саветовања и тестирања на ХИВ (скр. ДПСТ) свих заинтересованих лица ван здравствених установа у тзв. мобилним медицинским јединицима од стране едукованих саветника и здравствених радника у више од 20 градова Републике Србије (Смедерево, Нови Пазар, Јагодина, Инђија, Лозница, Аранђеловац, Бор, Горњи Милановац, Прешево, Владичин Хан, Лесковац, Суботица, Беочин, Кладово, Књажевац, Неготин, Шабац, Ваљево, Зајечар, Крагујевац, Београд, Ниш, Зрењанин), и то првенствено у оним градовима који на својој територији немају институционална саветовалишта за ДПСТ. Саветовање и тестирање на ХИВ је бесплатно и анонимно, како у овој акцији тако и током целе године.
Ова активност биће реализована у периоду од 22. новембра до 13. децембра у партнерству надлежних института/завода за јавно здравље и удружења која реализују превентивне и друге активности на пољу ХИВ/АИДС, уз подршку Уније организацаја Србије које се баве заштитом особа које живе са ХИВ-ом, УН тематске групе за ХИВ/АИДС, локалне самоуправе, организација Црвеног крста, канцеларија за младе и осталих установа/организација на локалу.

Кампању обележавања Светског дана борбе против сиде на националном нивоу, као и „Караван тестирања”, координише Национална канцеларија за ХИВ/АИДС Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, уз подршку Министарства здравља Републике Србије.

Кампања се реализује у партнерству са мрежом института/завода за јавно здравље, удружењима која реализују превентивне и друге активности на пољу ХИВ/АИДС, Унијом организација Србије које се баве заштитом особа које живе са ХИВ-ом (УСОП), УН тематском групом за ХИВ/АИДС, Црвеним крстом Србије, Министарством омладине и спорта, локалном самоуправом и другим партнерима.
Победи предрасуде и страх и тестирај се на ХИВ данас, за бољи живот сутра.