РЕАЛИЗОВАН ПРОГРАМ СИСТЕМСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НИША ЗА 2011. ГОДИНУ

Сходно уговору између Града Ниша – Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и Дома здравља Ниш, о пружању услуга реализације Програма системске дератизације и дезинсекције на територији града Ниша за 2011. годину, екипе нишког Дома здравља у сарадњи са Ветеринарским специјалистичким институтом из Ниша,  у протеклом периоду обавиле су уништавање крпеља и третман комараца на територији Града.

Све планиране локације на територији града Ниша третиране су против крпеља у току маја и јуна месеца, по унапред одређеном распореду у временском периоду од 05 до 09 часова, када је било најмање грађана на тим површинама. Временске прилике су биле углавном повољне за третмане, без ветра и падавина. Само у  пар наврата, због лоших временских услова дошло је до одлагања третирања на појединим локацијама и када су се стекли повољни временски услови, завршена су запрашивања на преосталим локацијама. За запрашивање крпеља коришћен је препарат ICON 10-CS у дози прописаној од стране прозвођача. Динамика тратмана комараца (ларвицидни третман и адулти) одвијала се према оперативном плану, који је у целини спроведен. Поред планираних локација у самом граду, извршен је и третман старог корита реке Нишаве у насељу Милка Протић. За третирање ларви комараца коришћен је препарат K-STOP SC, а за третирање адултних комараца препарат АQUA RESLIN по фабричком упутству.

У складу са својим овлашћењима стручни надзор наведених радова вршио је Институт за јавно здравље Ниш.