СAВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ РЕКОНСТРУКТИВНЕ СТОМAТОЛОГИЈЕ

У суботу, 26.новембар 2011. године у Дому здравља Ниш одржава се програм континуиране едукације “Савремени трендови реконструктивне стоматологије”

Програм је акредитован за : докторе стоматологије и стоматолошке сестре

Број бодова за уцеснике: 5

Програм:

  • 0900-1000 Регистрација уцесника
  • 1000-1045 асс.др сц. Ивана Радовиц Место и знацај савремених дентин везујуцих средстава
  • 1045-1130 проф.др Драган Белоица Неопходност примене разлицитих врста композита у свакодневној стоматолоској пракси
  • 1130-1200
  • Пауза 1200-1245 проф.др Зоран Вулицевиц Савремени трендови у збрињавању ендодонтски третираних зуба
  • 1245-1330 проф.др Aлександар Тодоровиц Свет безметалне керамике
  • 1330-1415 доц.др Данимир Јевремовиц Могуцности савремених композитних цемената у реконструктивној стоматологији
  • 1415-1445 Пауза 1445-1530 проф.др Славољуб Зивковиц Поуздана полимеризација - основ дуготрајних реконструкција
  • 1530-1615 мр сц. др Милос Белоица Савремене профилактицке методе
  • 1615-1700 др Гордана Поропут Мартинис Ивоцлар Вивадент AГ је уз вас јуче, данас и сутра

За учеснике скупа предвидјена је котизација од 2.000,00 динара

Уплата котизације врси се на зиро рацун Стоматолоског факултета у Београду, бр. 840-1122666-67, са позивом на број 2910, и са назнаком: “За програм КМЕ”.

Потврду о уцесцу добијају сви уцесници скупа са плаценом котизацијом.

Неопходно је резервисати уцесце на овом скупу, јер је број места ограницен, а пријаве за уцесце са обавезним бројем лиценце мозете изврсити у Заводу за стоматолоску здравствену заститу, на број телефона 011 2682 984, или путем е-маил-а на адресу stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs