НИШКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА ИСПОРУЧЕНА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА У ОКВИРУ ДИЛС ПРОЈЕКТА

У оквиру пројекта «Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС», који се финансира из кредита Светске банке, Нишком дому здравља јуче је од стране Министарства здравља Републике Србије испоручена рачунарска опрема.
Испоручено је 140 рачунара, 60 читача картица и 70 штампача.

Циљ пројекта
Основи циљ пројекта односи се на јачање капацитета установа у секторима здравља, просвете и социјалне заштите на локалном нивоу за пружање делотворнијих, корисницима приступачнијих услуга уједначеног квалитета, финансираних по принципу «новац прати корисника», у децентрализованом окружењу које води рачуна о потребама рањивих група корисника.

Циљеви пројекта биће остварени реализацијом следећих активности:

 • Успостављање информационих система који повезују локалне даваоце услуга (домови здравља, школе, центри за социјални рад и невладине организације) са надлежним министарством и омогућавају успешније и транспарентније финансирање услуга, пружање услуга и међусекторску размену информација.
 • Спровођење фискалне децентрализације развијањем модела финансирања по принципу «новац прати корисника», чиме ће начин финансирања у секторима здравља, просвете и социјалне заштите бити усклађен са новим надлежностима ресорних министарстава утврђеним Законом о финансирању локалне самоуправе и омогућити ефикасније алоцирање средстава.
 • Идентификација осетљивих популационих група и процена њихових потреба.
 • Обука за израду пројеката
 • Едукација здравствених радника и сарадника о потребама старих, деце, младих, инвалида, Рома, на основу програма акредитованих од Здравственог савета Србије.
 • Обука локалне самоуправе у вези њихових надлежности у области здравствене заштите и о потребама осетљивих популационих група.
 • Израда локалних стратешких планова/планова развоја здравствене заштите.
 • Успостављање делотворних и одрживих начина сарадње између локалне самоуправе, домова здравља, невладиних организација и корисника на локалном нивоу.
 • Додела грантова за израду пројеката/програма.
 • Побољшање доступности и пружања помоћи особама са инвалидитетом и осталим маргинализованим групама, кроз развој иновација у пружању услуга, где је осим припреме новог модела финансирања и развијање капацитета локалних провајдера услуга.
 • Већа мотивисаност давалаца услуга за пружање квалитетних услуга по мери корисника.