КУРС “AКТУЕЛНОСТИ У ИМУНИЗAЦИЈИ ДЕЦЕ” УМЕСТО У 16,00 ПОЧИЊЕ У 19,00 ЧАСОВА

Курс ”Aктуелности у имунизацији деце“ који се одржава у петак 11.11.2011. године, уместо у 16,00 почиње у 19,00 часова.
Регистрација учесника почеће од 18,30 часова.
Курс се одржава на Медицинском факултету Ниш, Aнекс зграда, сала A2.

Курс је намењен свим заинтересованим лекарима.
ПРОГРАМ
(теме и предавачи)


Тема

Метод обуке*

Предавач

Регистрација учесника-Улазни тест

 

 

Увод, Значај вакцинације као мере превенције

предавање

Доц др Срђан Пашић

Вакцинација деце у специјалним клиничким стањима

предавање

Доц др Срђан Пашић

Клиничке карактеристике инфекција изазваних вирусом грипа

предавање

Доц др Зорица Живковић

Специфичне мере превенција грипа код деце/ Специфичне мере превенције-Решавање проблема из клиничке праксе

Предавање
Решавање клиничких проблема

Доц др Зорица Живковић

Поливалнетне вакцине у педијатријској популацији

Предавања

Др Ивана Филиповић

Пауза

 

 

Вакцианција деце у специјалним клиничким стањима -Решавање проблема из клиничке праксе

Решавање клиничких проблема

Доц др Срђан Пашић

Излазни тест и Дискусија