УСВОЈЕН НОВИ ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

Усвојен је нови Правилник о ближим условима условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правиник је доступан на адреси

Табеле мера извршења из изнад наведеног Правилника могу се видети на адреси