КРЕТАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ НИШ У ОКТОБРУ

Анализом месечног извештаја о кретању заразних болести, може се рећи да је на територији општине Ниш у октобру месецу било највише респираторних болести из групе капљичних заразних болести:

  • pharyngitis streptococcica                         184
  • tonsillitis streptococcica                             200
  • varicella                                                        25
  • pneumonia bacterialis                                  23

Дом здравља Ниш активно учествује и прати кретање грипа међу популацијом (сви изабрани лекари опште медицине и педијатрије – тзв. популациони надзор).
Према подацима ИЗЈЗ Србије у Републици Србији у 42. извештајној недељи (од 17.10. до 23.10.2011.г.) бележи се пораст обољења сличних грипу у односу на предходну недељу (3247 : 1776 случајева).

Највиша узрасна специфична стопа бележи се у узрасној групи од 0 до 4 године.

Инциденција је испод прага за епидемијски период за сезону 2011/2012.