ЛЕТЊИ РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА СЛУЖБЕ ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ и ЛЕТЊИ РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА СЛУЖБЕ ЗА МЕДИЦИНУ СПОРТА

Служба поливалентне патронаже од 04.07. до 31.08.2011.г. радиће само у преподневној смени од 07:00 до 14:00 часова.

Служба за медицину спорта од 04.07. до 31.08.2011.г. радиће само у преподневној смени од 07:00 до 14:00 часова.