РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ВОДИЧА ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ

Решењем Министарства здравњља Републике Србије од 03. септембра 2010.г. образована је Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе (РСК).
РСК  за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе ради при Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС), која пружа стручну, техничку и организациону подршку раду ове комисије.

На интернет презентацији Агенције www.azus.gov.rs од 15.јуна до 01.септембра 2011.г. налазиће се радне верзије водича на које можете дати своје коментаре. Јавна расправа ће трајати месец дана од дана постављања водича на сајт.

У циљу добре сарадње и жеље да се успешно израде водичи, АЗУС позива све здрваствене раднике да узму активно учешће у креирању водича добре клиничке праксе, због заједничког интереса свих актера у систему здравствене заштите као и корисника услуга.