Служба кућног лечења и медицинске неге са палијативним збрињавањем

Летња шема рада од 04.07. до 31.08.2011.год.

Назив дан време
Инфузиони центар "Милка протић" сваког радног дана 07:00-13:30

Пацијенти који имају прописану поподневну терапију услуге ће примати у инфузионом центру "Обилићев венац"