ТВОЈ ЖИВОТ. ТВОЈЕ ОКРУЖЕЊЕ. НЕМА МЕСТА ЗА ДРОГЕ

Уједињене нације 26. јуна сваке године обележавају Светски дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге.

Тема и слоган кампање поводом Светског дана борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге за 2011. годину је:

Глобална акција – здраво окружење без дрога

Канцеларија Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (УНОДЦ) води глобалну кампању за подизање свести о великим изазовима које дроге представљају за друштво у целини, а посебно за младе. Циљ кампање је да мобилише и инспирише људе да дају подршку у борби против злоупотребе дрога.

УНОДЦ охрабрује да се кроз активности појединаца, невладиног сектора, приватног сектора и држава чланица подигне свест у борби против злоупотреба дрога и да се укључе у:

  • Организовање наступа и институционалних догађаја за обележавање 26. јуна, Светског дана борбе против злоупотреба и кријумчарења дроге.
  • Обавештавање о кампањи преко сопствене мреже и контаката користећи слоган и лого у промотивне сврхе, веб сајт и државне медије.
  • Донирање средстава локалним невладиним организацијама у циљу подршке превенцији и лечењу дрога.

Активности у заједници

Сваке године око 210 милиона људи користи дроге, а од овог броја око 200.000 људи годишње умире од последица употребе дрога. Употреба дрога, лекова и трговина људима су не само здравствена претња, већ и претња светској стабилности и социо-економском развоју широм света.

Ипак, упркос изазовима које дрога доноси, утицај може бити ублажен. Преузимањем уравнотеженог приступа који се бави снабдевањем лекова и превентивним акцијама, друштво може да смањи негативан утицај дрога спречавањем злоупотребе дрога, лечењем и негом. УНОЦД заједно са водећим организацијама промовише приступ који оснажује и даје подршку заједници кроз стратегије које стављају људе у центар активности.

Најуспешнији приступ у превенцији наркоманије је кључна улога коју имају породице, школе и заједница у целини како би се обезбедило безбедно и здраво детињство адолесцената, као и средства за нормалан живот одраслих. Када је реч о спречавању злоупотребе дрога и борби против трговине дрогом, заједница има централно место у решавању проблема.

Глобално здравље почиње са окружењем без дрога

Не постоји један одговор, ни решење у борби против дрога. Свака заједница има јединствен скуп проблема и околности. Стога су акције које се спроводе такве да учествују сви сектори друштва (од породице, школе, локалних здравствених установа) и то су најбоље опције у решавању проблема у вези са дрогом. На нивоу локалне заједнице битна је и финансијска подршка. Спровођење свих акција у заједници може да резултитра стварањем окружења без дрога.

Друштвене заједнице могу иницирати акције

  • Едукација и пружање информација члановима заједнице, студентима, родитељима, професионалцима о дрогама и њиховом штетном утицају на појединца и заједницу.
  • Укључити школе, родитеље, медије, полицију, здравствене раднике на подизању свести о штетности и злоупотреби дрога.
  • Подршка и спонзорство манифестацијама, спортским дешавањима и другим активностима који промовишу здраве стилове живота.
  • Рад локалних медија на ширењу порука и дистрибуцији информација.

Порука Јурија Федотова, извршног директора УНОЦД поводом 26. јуна, Светског дана борбе против злоупотребе дрога гласи:

„Употреба дрога је глобални проблем. Превенција почиње у заједници која брине о угроженим, а то подразумева учешће породице, наставника, омладинских лидера и ментора. Морамо да почнемо да размишљамо глобално, а да делујемо локално на сузбијање употребе и трговине дрогом. Заједно можемо да радимо у правцу ефикасније стратегије за решавање проблема”.