МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Међународне споразуме којима је дефинисана сарадња у области здравственог осигурања, Република Србија закључила је са 18 земаља. Државе са којима је закључен споразум о здравственом осигурању су:

 

Опширније информације у вези уговора са сваком појединачном земљом, доступне су на адреси:
http://www.rzzo.rs/index.php/zastita-ino-actual/medjunarodni-sporazumi-actual