ОДЛАЖЕ СЕ ПРЕДАВАЊЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА СВРЉИГ

Предавање акредитовано под редним бројем A – 1 – 39/11, под називом
« Реформа у примарној здравственој заштити»,- Предавачи су др Александар Радосављевић и сарадници, из Дома здравља Ниш које је требало да се одржи 17.06.2011. године у Дому здравља Сврљиг, одлаже се из техничких разлога.