Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ПРИПРЕМA ПAЦИЈЕНТA ЗA УЗИМAЊЕ ЛAБОРAТОРИЈСКИХ AНAЛИЗA

Постоје многобројни фактори који могу утицати на резултате лабораторијских анализа. Поред фактора условљених одређеном болешћу, значајан је утицај фактора условљених, пре свега животним навикама и понашањем пацијента непосредно пре давања узорка крви на анализу. Међусобном сарадњом пацијената и лабораторијског особља смањује се или отклања утицај ове друге групе фактора и постиже заједнички циљ – добијање исправног резултата од кога зависи постављање дијагнозе и одлука о терапији .

Познавањем поступака којих се треба придржавати пре давања узорка крви и њиховом стандардизацијом смањује се варијабилност која утице на резултате анализа и олакшава интерпретација резултата .

Из тих разлога неопходно је да:

  1. Узорковање крви буде увек у исто време, најбоље измедју 7 и 10 ујутру, насте, после 12-то часовне паузе од последњег оброка и последње цигарете
  2. 24 часа пре давања узорка крви на анализу избегавате појачану физичку активност, стрес и унос алкохола;
  3. Уколико узимате лекове, инсулинске препарате и дијететске производе обавестите о томе стручно лице (лабораторијско особље) .

Изузетак од ових правила су ургентне анализе!