ПРИПРЕМA ПAЦИЈЕНТA ЗA УЗИМAЊЕ ЛAБОРAТОРИЈСКИХ AНAЛИЗA

Постоје многобројни фактори који могу утицати на резултате лабораторијских анализа. Поред фактора условљених одређеном болешћу, значајан је утицај фактора условљених, пре свега животним навикама и понашањем пацијента непосредно пре давања узорка крви на анализу. Међусобном сарадњом пацијената и лабораторијског особља смањује се или отклања утицај ове друге групе фактора и постиже заједнички циљ – добијање исправног резултата од кога зависи постављање дијагнозе и одлука о терапији .

Познавањем поступака којих се треба придржавати пре давања узорка крви и њиховом стандардизацијом смањује се варијабилност која утице на резултате анализа и олакшава интерпретација резултата .

Из тих разлога неопходно је да:

  1. Узорковање крви буде увек у исто време, најбоље измедју 7 и 10 ујутру, насте, после 12-то часовне паузе од последњег оброка и последње цигарете
  2. 24 часа пре давања узорка крви на анализу избегавате појачану физичку активност, стрес и унос алкохола;
  3. Уколико узимате лекове, инсулинске препарате и дијететске производе обавестите о томе стручно лице (лабораторијско особље) .

Изузетак од ових правила су ургентне анализе!